Βρείτε μας στο facebook
 • ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ!

  Πρόγραμμα κοινωνικοποίησης μέσω τεχνικών Δραματοθεραπείας! Σας περιμένουμε Κάθε Σάββατο στο χώρο μας! Επικοινωνήστε στο 2109629870 για να ενημερωθείτε και να κλείσετε ένα ραντεβού γνωριμίας.!

  Περισσότερα

Πρόγραμμα Οργάνωσης Μελέτης
Κέντρο Λογοθεραπείας - Εργοθεραπείας Ενσυναίσθηση στο Ελληνικο - Γλυφάδα

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στην οργανωμένη, αυτόνομη, αποτελεσματική μελέτη των μαθημάτων του σχολείου, ώστε αυτή να επιτυγχάνεται πληρέστερα και στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Αποτέλεσμα της οργανωμένης, αυτόνομης, αποτελεσματικής μελέτης είναι η ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου διαβάσματος και ως εκ τούτου, η εξασφάλιση του απαραίτητου, ζωτικού ελεύθερου χρόνου για τα παιδιά. Έτσι, τα παιδιά μας γίνονται ευτυχισμένα και οι σχέσεις στην οικογένεια δε διαταράσσονται από το καθημερινό άγχος, τις φωνές και τους καβγάδες.

Συνεργαζόμαστε με το δάσκαλο του σχολείου! Υπεύθυνα και τακτικά επικοινωνούμε με τον δάσκαλο της τάξης κάθε παιδιού, ώστε να μαθαίνουμε την πρόοδο και τις αδυναμίες του και να μπορούμε να γενικεύσουμε ευκολότερα τις γνώσεις από την ομάδα στην τάξη!

Το κόστος συμμετοχής διαφοροποιείται κατά πολύ από τις εξατομικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα με χαμηλότερο κόστος για τους γονείς. Η συμμετοχή είναι μηνιαία και σταθερή και ανέρχεται σε 175 ευρώ ανά μαθητή.

Δηλώστε έγκαιρα τη διάθεσή σας για συμμετοχή στο τηλ. 2109629870 και ελάτε να γνωριστούμε και να αξιολογήσουμε το παιδί!

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα Οργάνωσης Μελέτης;
Το πρόγραμμα οργάνωσης μελέτης απευθύνεται σε:

 • - Γονείς που δυσκολεύονται να πειθαρχήσουν και να οριοθετήσουν τα παιδιά τους την ώρα της μελέτης
 • - Σε παιδιά που διαβάζουν αρκετές ώρες χωρίς όμως το διάβασμα να είναι ποιοτικό και αποδοτικό.
 • - Σε παιδιά με υπο-επίδοση
 • - Σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία
 • - Σε παιδιά με δυσκολίες εστίασης της προσοχής (ΔΕΠ-Υ)
 • - Σε παιδιά με διαταραχές αυτιστικού φάσματος
 • - Σε παιδιά με δυσκολίες συμπεριφοράς

Τι είναι το Πρόγραμμα Οργάνωσης Της Μελέτης;

Το Πρόγραμμα Οργάνωσης Μελέτης είναι ένα πρόγραμμα με στόχο την εκμάθηση στα παιδιά δεξιοτήτων για ανεξάρτητο, χρονικά οργανωμένο και ποιοτικά αποδοτικό διάβασμα από την αρχή ως το τέλος.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται καθημερινά εκτός Παρασκευής σε ομάδες των 2 έως 6 παιδιών ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες. Οι ομάδες αυτές των παιδιών χωρίζονται σε τρις κατηγορίες:

• Α’ κατηγορία: ομάδες που αφορούν σε μικρότερα παιδιά (Α’ τάξη δημοτικού ως και Β’ τάξη δημοτικού). Τα παιδιά της κατηγορίας αυτής εκπαιδεύονται στα πλαίσια της προετοιμασίας της μελέτης της επόμενης μέρας. Το τμήμα λειτουργεί καθημερινά εκτός Παρασκευής 15:00- 16:45.

• Β’ κατηγορία: ομάδες που αφορούν σε λίγο μεγαλύτερα παιδιά (Γ’ τάξη δημοτικού ως και Δ’ τάξη δημοτικού). Τα παιδιά αυτής της κατηγορίας εκπαιδεύονται σε κορμό μαθημάτων (γλώσσα, μαθηματικά, ιστορία, θεωρητικά, έκφραση). Το τμήμα λειτουργεί καθημερινά εκτός Παρασκευής 17:00- 18:45

• Γ’ κατηγορία: ομάδες που αφορούν σε μεγαλύτερα παιδιά (Ε’ τάξη δημοτικού ως και ΣΤ’ τάξη δημοτικού). Τα παιδιά αυτής της κατηγορίας επίσης εκπαιδεύονται σε κορμό μαθημάτων (γλώσσα, μαθηματικά, ιστορία, θεωρητικά, έκφραση). Το τμήμα λειτουργεί καθημερινά εκτός Παρασκευής 19:00- 20:45

Τα παιδιά που παρακολουθούν το πρόγραμμα στο κέντρο εκπαιδεύονται με ειδικές τεχνικές οργάνωσης, δεξιότητες απομνημόνευσης και διαχείρισης του χρόνου και του άγχους κατά τη διάρκεια της μελέτης. Τις μέρες που μεσολαβούν του προγράμματος το παιδί εφαρμόζει τις διδαχθείσες τεχνικές στο σπίτι. Σταδιακά, με την εφαρμογή και επίτευξη των στόχων του εκάστοτε προγράμματος, η συχνότητα των μαθημάτων μειώνεται για να καταλήξει στην ολοκλήρωση του προγράμματος με την εφαρμογή από το παιδί των κανόνων αυτόνομα στο σπίτι.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται;
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

 • - Επικοινωνία της οικογένειας με το κέντρο και διαμόρφωση του αιτήματος.
 • - Αξιολόγηση του παιδιού από την ειδική παιδαγωγό
 • - Διαμόρφωση του εξατομικευμένου προγράμματος μελέτης του παιδιού, ένταξή του στην κατάλληλη ομάδα, ανάλογα με την ηλικία του και τις ανάγκες του.

Σε περίπτωση που το παιδί αξιολογηθεί και εντοπιστούν δυσκολίες, οι οποίες χρήζουν ένταξης σε ειδικό θεραπευτικό πρόγραμμα, τότε το πρόγραμμα μελέτης συνεξετάζεται στη βάση των γενικότερων αναγκών και προτεραιοτήτων στην εκπαίδευση του παιδιού. Εφόσον κριθεί απαραίτητο εντάσσεται στο γενικότερο θεραπευτικό πρόγραμμα του παιδιού.

Είναι το Πρόγραμμα Οργάνωσης Μελέτης, μελετητήριο;

Το πρόγραμμα οργάνωσης μελέτης ασφαλώς και δεν είναι μελετητήριο. Βραχυπρόθεσμος στόχος του προγράμματος είναι η μετάδοση των δεξιοτήτων εκείνων οι οποίες θα μπορέσουν να ενδυναμώσουν την αυτονομία του παιδιού στο διάβασμά του. Μακροπρόθεσμος στόχος δε, είναι η αφομοίωση των δεξιοτήτων αυτών και η πλήρης αυτονομία του παιδιού την ώρα της μελέτης. Για να επιτευχθούν οι στόχο αυτοί το πρόγραμμα στηρίζεται στο υλικό του σχολείου για μάθηση in vivo, σε καμία περίπτωση όμως δεν προετοιμάζει το παιδί για την επόμενη μέρα. Δεν παρέχουμε έτοιμη ή μασημένη γνώση στο παιδί, αλλά τρόπους για να μαθαίνει το ίδιο.